TérKépek, szakirodalom

Tisztelt Hajós Barátaim!

Egy igen értékes könyv jelent meg a minap a hajósok számára. Dr Schláth János hosszújáratú kapitány úr, mint akinek szívügye a magyar hajó és hajóállomány, e könyvben közzétette hosszú, szakmai életének tapasztalatait és kutatásait. Úgy gondolom, ez az igényes könyv sem hiányozhat egy hajózás iránt érdeklődő könyvespolcáról.

Kérem, érdeklődjetek nálam a bencatil@gmail.com e-mail címen, vagy a +36 30 444 7609 telefonon. A könyv kedvezményes ára számotokra: 5.500.-Ft.

LEGÚJABB KIADVÁNYUNK!

Gondozásunkban megjelent a Hajózási Hatósági Főosztály által jóváhagyott tananyag a nyílt-tengeri navigációs (II.o.) kedvtelési célú tengeri kishajóvezetők számára.

TARTALOM

 

ELSŐ RÉSZ

 

ELEKTRONIKUS NAVIGÁCIÓ

 

RADAR, - ARPA (37), - AIS (43)                                           6

GPS                                                                       42

DGPS                                                                 48

AZ ELEKTRONIKUS TÉRKÉPEK                                         51

                                           

NAVIGÁCIÓ A SZÁRAZFÖLD KÖZELÉBEN

 

BEVEZETÉS A PARTMENTI NAVIGÁCIÓBA                                63

PARTMENTI HAJÓZÁS - „PILOTING”                                148

METEOROLÓGIA                                                     170

TENGERRAJZ                                                              209

ÁRAPÁLY                                                                       224

KÓDLOBOGÓK ,                                                                235

VÉSZJELZÉSEK                                                                244

COLREG                                                                  252

 

MÁSODIK RÉSZ

 

NAVIGÁCIÓ A NYÍLT TENGEREN

 

CSILLAGÁSZATI NAVIGÁCIÓ                                         278

ÚTVONALTERVEZÉS                                                    318

  FORRÓÉGÖVI VIHAROK                                                322

  JÉGVESZÉLY, JÉGHEGYEK                                             340

  ÖSSZEKÖTTETÉSEK                                                     352

INDULÁS ELŐTT                                                    360

FÜGGELÉK:                                                              357

 

Térképjelek.                                      362

Felhők és Felhőatlasz.                           401

Navigációs számítások zsebszámoló géppel.     408

A navigációban használt angol kifejezések és

              rövidítések.                                      412


ELŐSZÓ

 

Alig ötven évvel ezelőtt kereskedelmi hajóinkon a navigációhoz adva volt a mechanikus kormány, mágnes főtájoló irányzóvonalzóval, állandó kézkormányzáshoz a kormánytájoló, naponta felhúzandó kronométer, stopperóra, szextánsok, távcsövek, egy soha nem használt rádió iránymérő, csillagászati almanac, csillagtérkép, hajózási számítások táblázata, a Földközi-tenger keleti-medencéjének térképei, perem-log, nehezékkel ellátott mélységmérő, és szintén egy soha nem használt, acélkábeles Thompson mélységmérő.

Külön rádiós-tiszt is volt, aki A1-es (Morse) jelekkel tudott kommunikálni a budapesti rádió-állomással, külföldi állomásokkal, vette a pontos időjelzést és az időjárás-jelentést.

Ilyen felszerelésekkel ellátott hajón lettem én harmadik tiszt. Aztán megjelentek a radarok, zsebszámológépek, a rövidített navigációs eljárások, az Omega navigációs rendszer, a VHF, a GPS, az INMARSAT rádiókommunikációs rendszer, a számítógépek. Ez egy pályafutás során óriási fejlődést jelent, amelynek élő tanúja voltam.

Az elektronikus térképekkel már csak nyugdíjas koromban ismerkedtem meg.

A POSEIDON G.S. IMO képesített oktatójaként megismerkedtem az IMO (International Maritime Organization) tengerésztisztek képzésére ajánlott u.n. Modell-kurzusok anyagával.

Az IMO a navigáció oktatásához az amerikai Bowditch: Practical Navigator című munkát ajánlja.

Ezért ebben a munkában követem az ott leírtakat, kiegészítve saját tapasztalataimmal.

Mivel az elektronikus térképek alapja is az amerikai NIMA és NOS térképkiadványok vektortérképei, ezért inkább az amerikai terminológiát és navigációs eljárást követem.

Hasonlóan, követem az amerikai kedvtelési-célú járművek navigátorainak képzésénél alkalmazott tematikát is. Nem a régi navigációs módszerek ismertetésével kezdem, hanem a modern elektronikus navigációval, mivel ma már az elektronikus navigáció a tengeri navigáció elsődleges eszköze.

Az újabb felfogás szerint a régi elektromosság nélküli navigációt csak azért, és olyan mértékben oktatják, hogy ha az elektronikus navigációs rendszer meghibásodna, akkor a navigátor még biztonságos helyre tudja vinni járművét. A szövegben az angol kifejezéseket kék színnel és azok magyar megfelelőjét piros színnel jelzem, fontos az angol kifejezések ismerete, mert a nemzetközi tengerész kommunikációban az angol nyelvet használják.

Véleményemnek adok hangot, amikor azt állítom, hogy Magyarországon a kedvtelési célú járművek navigátorai felkészítését három fokozatban tartom jónak.  

Azért, mert a belvízi képesítéssel a vitorlás és motoros navigátorok gyakorlatot szereznek a járművekkel való műveletezésben, és a vizuális navigációban, így a következő, magasabb képesítéssel már rutinos hajóvezetőkké válnak.

A második fokozat a parthajózás gyakorlatában kíván ismereteket, de a képesítés a 200 mérföldes korlátozás helyett Gibraltártól - Ádenig lenne célszerű.

A harmadik fokozat már képesítést nyújt az óceánokra, illetve korlátlan területekre.

Munkámat ennek a felfogásnak a jegyében állítottam össze.


Kérem, érdeklődjetek nálam a bencatil@gmail.com e-mail címen, vagy a +36 30 444 7609 telefonon. 

A könyv ára: 28.300.-Ft.